• ဗမာစာ
  • 日本語

Kyushu Foreign Language Academy

Kyushu Foreign Language Academy

ထူးခြားချက်

  • Fukuokaမြို့လယ်ခေါင်၊သွားရေးလာရေးလွယ်ကူသောနေရာတွင်တည်ရှိခြင်း
  • ကျောင်းသာတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့တက်ရောက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်ကျောင်းများရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း
  • ဆက်လက်တက်ရောက်ချင်တဲ့တက္ကသိုလ်၊ဘွဲ့လွန်တ္ကသိုလ်၊ကာလတိုတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်စသည်တို့၏ သတင်းအချက်အလက်များအသိပညာများကိုသင်ကြားပြသပေးခြင်း
Course

ကျောင်း၀င်ကာလလျှောက်ထားရမည့်ကာလ
ဧပြီ     – ၂နှစ်/၁နှစ် courseရှေ့နှစ် စက်တင်ဘာ မှ နိုဝင်ဘာ ထိ
ဇူလိုင် – ၁နှစ်/၁နှစ်၉လ courseလက်ရှိနှစ် ဇန်နဝါရီ မှ မတ် ထိ
အောက်တိုဘာ – ၁နှစ်၆လ courseလက်ရှိနှစ် မတ် မှ မေ ထိ
ဇန်နဝါရီ – ၁နှစ်၃လ courseရှေ့နှစ် ဇူလိုင် မှ စက်တင်ဘာ ထိ
ကျောင်းစရိတ်
Fukuoka School
ကျောင်း၀င်ကာလပထမနှစ်ကုန်ကျမည့်ကျောင်းကြေးအဆောင်ကြေး (၆လစာ)ပထမနှစ် စုစုပေါင်း၂ နှစ်မြောက်ကျောင်းကြေး
ဧပြီလ၇၃၀,၀၀၀ yen
+၅၈,၄၀၀ yen
(အခွန်)
၁၇၅,၀၀၀ yen၉၆၃,၄၀၀ yen၆၃၀,၀၀၀ yen
+၅၀,၄၀၀ yen
(အခွန်)
ဇူလိုင်လ၇၃၀,၀၀၀ yen
+၅၈,၄၀၀ yen
(အခွန်)
၁၇၅,၀၀၀ yen၉၆၃,၄၀၀ yen၄၇၂,၅၀၀ yen
+၃၇,၈၀၀ yen
(အခွန်)
အောက်တိုဘာလ၇၃၀,၀၀၀ yen
+၅၈,၄၀၀ yen
(အခွန်)
၁၇၅,၀၀၀ yen၉၆၃,၄၀၀ yen၃၁၅,၀၀၀ yen
+၂၅,၂၀၀ yen
(အခွန်)
ဇန်နဝါရီလ၇၃၀,၀၀၀ yen
+၅၈,၄၀၀ yen
(အခွန်)
၁၇၅,၀၀၀ yen၉၆၃,၄၀၀ yen၁၅၇,၅၀၀ yen
+၁၂,၆၀၀ yen
(အခွန်)

※ အဆောင်ကြေး – ၁လစာ ၂၅,၀၀၀ × ၆လ + ၂၅,၀၀၀ (အဆောင်ဝင်ခွင့်) = ၁၇၅,၀၀၀ yen

Tokyo Nihonbashi School 
ကျောင်း၀င်ကာလပထမနှစ်ကုန်ကျမည့်ကျောင်းကြေးအဆောင်ကြေး (၆လစာ)ပထမနှစ် စုစုပေါင်း၂ နှစ်မြောက်ကျောင်းကြေး
ဧပြီလ၇၆၀,၀၀၀ yen
+၆၀,၈၀၀ yen
(အခွန်)
၂၄၅,၀၀၀ yen၁,၀၆၅,၈၀၀ yen၆၆၀,၀၀၀ yen
+ ၅၂,၈၀၀ yen
(အခွန်)
အောက်တိုဘာလ၇၆၀,၀၀၀ yen
+၆၀,၈၀၀ yen
(အခွန်)
၂၄၅,၀၀၀ yen၁,၀၆၅,၈၀၀ yen၃၃၀,၀၀၀ yen
+ ၂၆,၄၀၀ yen
(အခွန်)

※ အဆောင်ကြေး – ၁လစာ ၃၅,၀၀၀ × ၆လ + ၃၅,၀၀၀ (အဆောင်ဝင်ခွင့်) = ၂၄၅,၀၀၀ yen