• ဗမာစာ
  • 日本語

EJU ကိုလေ့လာပြီး  စာမေးပွဲဖြေဆိုကြရအောင်

EJU ကိုလေ့လာပြီး  စာမေးပွဲဖြေဆိုကြရအောင်

● EJU စာမေးပွဲဆိုသည်မှာ? EJU  စာမေးပွဲဆိုတာကတော့ JASSO(Japan Student Service Organization) မှ နိုင်ငံခြားသားများ ပညာတော်သင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ပြုလုပ်ထားသော စာမေးပွဲဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိဂျပန်၏ တက္ကသိုလ်  အများပြားမှ စာမေးပွဲကို ပညာတော်သင်ကျောင်းသားများအား ....