• ဗမာစာ
  • 日本語

ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားရန် လမ်းညွှန်

ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားရန် လမ်းညွှန်

ယခုလက်ရှိမှာ ဂျပန်ရှိ ‌ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြား ကြသည့် မြန်မာကျောင်းသားဦး‌ရေ အလွန် များပြား လာလျက်ရှိပေမဲ့ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူသည့် အခါမှာ သွားရောက်ပညာသင်ယူ မည့် ကျောင်းအကြောင်းကို မိမိဘာသာ သေချာ နားလည်ထားရမည့်အပြင် မှန်ကန်သော ရွေးချယ်မှုနှင့် ....