• ဗမာစာ
  • 日本語

J Compass Magazine

J Compass Magazine

ဂျပန်သို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း ပညာတော်သင်သွားရန်ရည်မှန်းထားသူများသို့ ~ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း ပညာတော်သင်နှင့် ပတ်သက်၍~ 【ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍】 သက်ကြီးရွယ်အို တိုးပွားပြီး ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကျဆင်းလျှက်ရှိသော ဂျပန်နိုင်ငံတွင်၊ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်း အလုပ်သာမကပဲ၊ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ လုပ်သားဦးရေ လျော့ကျလာသည်ကို ခန်းမှန်းရရှိပါသည်။အထူးသဖြင့် ....