• ဗမာစာ
  • 日本語

ဂျပန်ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် English Track Program ဖြင့်ပညာသင်ယူခြင်း

ဂျပန်ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် English Track Program ဖြင့်ပညာသင်ယူခြင်း

ဂျပန်ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင်လည်းပဲ အတန်းအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်စာဖြင့် သင်ကြားပေးသည့် English Track Programတွေ များပြားလာလျက်ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် သင်ယူခြင်းနှင့် ဂျပန်ဘာသာဖြင့် သင်ယူခြင်းတို့ ကြားက ကွာခြားချက်ကဘာလဲ? ●English Track Program ဆိုသည်မှာ? ၎င်းသည် ....