• ဗမာစာ
 • 日本語

Tokyo Institute of Tourism

Tokyo Institute of Tourism

၁. ဂျပန်ရဲ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုဦးဆောင်လာခဲ့တယ်

၂. ကျောင်းပြီးအလုပ်၀င်နိုင်ရန်၁၀၀%၊ထိပ်တန်းလုပ်ငန်းများတွင်လည်းကျောင်းမှဘွဲ့ရကျောင်းသားများကအများ
ဆုံး၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်၊အလုပ်၀င်ပြီးနောက် ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်မည့်သင်ရိုး

၃. တကယ့်လက်တွေ့နဲ့တထပ်တည်းကျတဲ့သင်ထောက်ကူများ၊ပတ်၀န်းကျင်အနေအထားများဖြင့်လေ့လာသင်ယူနိုင်မယ်

Tokyo Institute of Tourismကျောင်းရဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနဲ့ပတ်၀န်းကျင်အနေအထားတွေဟာဆိုရင် တကယ့်လက်တွေ့နဲ့တထပ်တည်းပြင်ဆင်ထားတာကြောင့် အလုပ်ရရှိရန်ခိုင်မာပြီးလက်တွေ့အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တယ်

၄. သင်ယူနိုင်မည့်ဘာသာရပ်များ

Hotel Dept

 • Hotel Major
 • Theme Park Hotel Major
 • Bartender / Restaurant Service Major
 • Hospitality Major

Airline Service Dept

 • Ground Staff Course
 • Ground Handling Course
 • Cabin Attendant Course
 • Airline English Course

Railway Service Dept

 • Railway Service Course
 • Maintenance Course
 • Station Service Course
 • Crew Course

Tourism Business Dept

 • Japanese / Chinese Interpretation Course
 • Japanese / Korean Interpretation Course
 • International Tourism Service Course
 • Business Japanese Course

Communications of Foreign language Dept

 • English Course
 • Korean Course
 • Studying Abroad Course

Travel Dept

 • Visit Japan Major
 • Travel Major
 • Travel Planner Major
 • Travel Counter Major
 • Tour Conductor Major
 • Domestic Travel Major
 • Overseas Travel Major

Cafe Services Dept

 • Cafe Business Major
 • Barista Major
 • Patissier Major

Funeral Director Dept

 • Funeral Director Course

Bridal Dept

 • Wedding Planner Major
 • Dress Coordinator Major
 • Bridal Flower Arrangement Major
 • Bridal Hair Make Major
 • Overseas Wedding  Major

၆. ကျောင်းလခ

  တကြိမ်တည်းပေးသွင်းခြင်း အရစ်ကျပေးသွင်းခြင်း
ပုံမှန်ကျောင်းလခ ပထမနှစ်- ယန်း ၁,၃၆၅,၀၀၀ (ပ-နှစ်၀က်)ယန်း ၉၁၅,၀၀၀
(ဒု-နှစ်၀က်)ယန်း ၄၅၀,၀၀၀
ဒုတိယနှစ်- ယန်း ၁,၄၁၄,၀၀၀ (ပ-နှစ်၀က်)ယန်း ၈၅၈,၀၀၀
(ဒု-နှစ်၀က်)ယန်း ၅၅၆,၀၀၀
ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးစနစ် ပထမနှစ်- ယန်း ၁,၁၆၅,၀၀၀ (ပ-နှစ်၀က်)ယန်း ၇၁၅,၀၀၀
(ဒု-နှစ်၀က်)ယန်း ၄၅၀,၀၀၀
ဒုတိယနှစ်- ယန်း ၁,၃၁၄,၀၀၀ (ပ-နှစ်၀က်)ယန်း ၇၅၈,၀၀၀
(ဒု-နှစ်၀က်)ယန်း ၅၅၆,၀၀၀

Tokyo


Nagoya


Osaka


Kyushu