• ဗမာစာ
  • 日本語

Okayama Institute of Languages

အိုကေယာမ နိုင်ငံခြားဘာသာသင် ကောလိပ်

နေရာ

Okayama, Okayama city

ထူးခြားချက်

  • လုံခြုံအေးဆေးပြီးသဘာ၀ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုနဲပါးသော Okayama မြို့တွင်တည်ရှိခြင်း
  • နေထိုင်စားသောက်စရိတ်မှာတိုကျိုမြို့ထက်များစွာသက်သာခြင်း
  • အတွေ့အကြုံရှိသောဆရာ၊ဆရာမများနှင့်၀န်ထမ်းများက ကျောင်း၀င်ချိန်မှဘွဲ့ရသည်အထိအဘက်ဘက်မှပြည့်စုံအောင်ဂရုစိုက်ခြင်း၊
  • တစ်ဦးချင်းအလိုက်အစွမ်းကုန်လမ်းညွှန်သင်ကြားပေးခြင်း
  • ရည်မှန်းချက်အလိုက်အတန်းများခွဲ၍တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲ(EJU)အတွက်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း
  • ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးစနစ်များရှိခြင်း
ကျောင်းဝင်ကာလ

ဧပြီလ၊ အောက်တိုဘာလ

ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ လက်ခံချိန်
  • ဧပြီလကျောင်းဝင်ရန် – ကျောင်းစတင်တက်ရောက်မည့်နှစ်၏ ရှေ့တစ်နှစ်၏ စက်တင်ဘာလနှင့် နိုဝင်ဘာလ
  • အောက်တိုဘာလ ကျောင်းဝင်ရန် – ကျောင်းစတင်တက်ရောက်မည့်နှစ်၏ မတ်လနှင့် မေလ
ကျောင်းစားရိတ်

ကျောင်းဝင်ခွင့် လျှောက်လွှာတင်ခ 20,000 yen

ကုန်ကျစရိတ်
ကျောင်းဝင်ခွင့်စားရိတ်50,000 yen
စာသင်ချိန်စားရိတ်630,000 yen
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းစားရိတ်50,000 yen
စုစုပေါင်း730,000 yen

အထက်ပါအကြောင်းအရာများအပြင် ကျောင်းသားအသင်းဝင်ခ 1,000 yen၊ အာမခံကြေး 37,000 (တစ်နှစ်စာ)ကို ကြိုတင်ပေးချေရပါမည်။