• ဗမာစာ
  • 日本語

Meikei High School

School Overview / School Introduction

1979ခုနှစ် University of Tsukuba နှင့် Tokyo University of Education တို့၏ ကျောင်းသားဟောင်းများ အသင်း “Meikeikai”မှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စတင်တည်ထောင်စဉ်ကတည်းက နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ပညာရေးကို အလေးပေးလျက် ဘက်စုံပြည့်စုံသော သင်ကြားမှုများကို ပံ့ပို့ပေးလျက်ရှိသည်။ ကျောင်းရှိ ကျောင်းသား ဦးရေမှာလည်း (၁၆၀၀)ခန့် ရှိပြီး ထိုအထဲမှ (G7-G12) မှ ကျောင်းသား ၃၀၀ ခန့်သည် ၎င်းတို့၏ မိခင်နိုင်ငံသို့ ပြန်နေကြပါသည်။  နိုင်ငံတကာကျောင်းသားဦးရေမှာ အယောက် ၃၀ခန့် ရှိသည်။  

ကျောင်းမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများမှာ အာကာသယဉ်မှူး၊ ရပ်ဘီကစားသမားများ၊ စာရေးဆရာများ၊ တီဗီကြေညာသူများ စသည်ဖြင့် မိမိတို့၏ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များဆီသို့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။

Educational Features

MG Course – ဂျပန်၏ အထက်တန်းအောင်လက်မှတ်ကို ပေးအပ်မည်။

IBDP Course – ၂နှစ်ကြာ သတ်မှတ်ထားသော သင်ရိုးကို သင်ယူရမည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်ဖြေဆိုနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးစာမေးပွဲတွင် လိုအပ်သော အမှတ်များရရှိပါက (နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်အရည်အချင်း) IB Diploma ကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

SSH (Super Science Highschool) – သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ အမျိုးမျိုးသော ဖြစ်ရပ်များနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများမှ တဆင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ တွေးခေါ်မှုများ၊ ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်မှုများကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်း ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသန – အထက်တန်းကျောင်း ဒုတိယနှစ်တွင် ကျောင်းသားတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် စဉ်းစားထားသော  သုတေသနအတွက် ခေါင်းစဉ်များကို တစ်နှစ်တာကာလအတွင်း စစ်တမ်းနှင့် သုတေသနများ ပြုလုပ်ကြရပါမည်။

နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီပညာရေး – ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှစတင်ပြီး နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ အများအပြားကို လက်ခံခဲ့ပြီး နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားများလည်း စာရင်းပေးသွင်းခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် မိတ်ဖက်ကျောင်းများ အများအပြားရှိပြီး ကာလတိုအနေနှင့် နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသား ၁၀၀ခန့် ကျောင်းသို့ နှစ်စဉ်လာရောက်လေ့ရှိသည်။

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ သင်ရိုးများနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်

1. MG Course

ဂျပန်ရဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း သင်ယူခြင်းဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များသို့ တက်ရောက်ရန် အဓိက ရည်ရွယ်သည်။

ဘာသာရပ်များ အားလုံးနီးပါးကို ဂျပန်ဘာသာဖြင့် သင်ယူနိုင်မည်။ အထက်တန်း ပထမနှစ်သို့ ဝင်ရောက်သည့်အခါ ဂျပန်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် N3အဆင့်အထိ ရှိရန်လိုအပ်သည်။ ဂျပန်စကား မကျွမ်းကျင်သော ကျောင်းသားများအတွက် နိုင်ငံတကာကျောင်းသား အတန်းများကို ဂျပန်ဘာသာနှင့် လူမူရေးဘာသာရပ်များ ကဲ့သို့သော ဘာသာရပ်များအတွက် အတန်းများဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

ဝင်ခွင့်အမျိုးအစားများ (April Intake – October Intake)

အထက်တန်း ပထမနှစ်ကျောင်းဝင်ခွင့် – 3.5နှစ် (N4)/ 3နှစ် (N3)

ပညာအရည်အချင်း 9 နှစ် နှင့် အသက် 15 နှစ်နှင့်အထက်

အထက်တန်း 2 နှစ် ဝင်ခွင့် 2.5 နှစ် (N3) / 2 နှစ် (N2 နှင့် အထက်)

(အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှု CEFR B1 IELS 4.0-5.0 လိုအပ်သည်။)

ပညာအရည်အချင်း 10 နှစ် နှင့် အသက် 16 နှစ်နှင့်အထက်

2. IBDP Course

နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များသာမက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ပါဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသော သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။

အထက်တန်းပထမနှစ် ကျောင်းသားများသည် IB Diploma အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် ကာလအဖြစ် ဂျပန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် IBသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ဂျပန်ဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် သင်ယူကြရမည်။

・ အထက်တန်းဒုတိယနှစ်မှစတင်၍ IB Diploma သည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအောက်တွင် စတင်သင်ကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဂျပန်အထက်တန်းကျောင်း အရည်အချင်းစစ်ဘွဲ့ကို ရရှိရန် ဂျပန်ဘာသာ အတန်းအချို့လည်းရှိသည်။

အထက်တန်းတတိယနှစ် ၏ ၁၁လပိုင်းတွင် နောက်ဆုံးနှစ်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး IB Diplomaကို ရယူနိုင်သည်။

ဘွဲ့ရပြီးပါက ဂျပန်တက္ကသိုလ်အပြင် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုသို့ တက်ရောက်နိုင်သည်။

ဝင်ခွင့်အမျိုးအစားများ (April Intake – October Intake)

အထက်တန်း ပထမနှစ်ကျောင်းဝင်ခွင့် – 3.5နှစ် (N4)/ 3နှစ် (N3) English skill (B1-B2)

ပညာအရည်အချင်း 9 နှစ် နှင့် အသက် 15 နှစ်နှင့်အထက်

အထက်တန်း 2 နှစ် ဝင်ခွင့် 2.5 နှစ် (N3) / 2 နှစ် (N2 နှင့် အထက်) English skill (B2-C1)

ပညာအရည်အချင်း 10 နှစ် နှင့် အသက် 16 နှစ်နှင့်အထက်

MG Course Subjects and Sample Schedule
IB Course Subjects

Comparison table of MG/IB course feature

ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ

MG/IBDP​ နှစ်ခုလုံးအတွက် ကျောင်းဝင်ခွင့်ကာလ နှင့် ဝင်ခွင့်စာ‌မေးပွဲတို့နှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

April Intake → November လတွင် Entrance Examinationဖြေဆိုရမည်။  

October Intake → June လတွင် Entrance Examinationဖြေဆိုရမည်။  

ရေးဖြေစာမေးပွဲ  ⇢ English (50 min), Math(50 min), Japanese Language (50 min)

နှုတ်ဖြေ Interview ⇢ တစ်ဦးချင်း . မိသားစု (30 min)

အင်္ဂလိပ်စာနှင့် သင်္ချာအတွက် ယခင်မေးခွန်းဟောင်းများလည်းရှိသည့်အတွက် J COMPASS ကနေ မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများအား လေ့လာရန်အတွက် ‌အောက်ဖော်ပြပါ prospectus ကို download ပြုလုပ်၍လည်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။