• ဗမာစာ
  • 日本語

ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ပတ်သက်၍

ပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးနှင့်ပတ်သက်၍

ဂျပန်သို့ပညာသင်သွားရောက်မည့်ကျောင်းသားများအတွက် ရရှိနိုင်မည့်ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးစား (၂)ခုရှိပါသည်။ ဂျပန်အစိုးရမှထောက်ပံ့ပေးသော ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးအစားနှင့် အများပိုင်အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းရှင် စသည်တို့မှထောက်ပံ့ပေးသော ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးစားတို့ဖြစ်သည်။

ထိုပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများကို
၁။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်းရင်း EJU စာမေးပွဲကိုဖြေဆို၍လျှောက်ထားပြီး ဂျပန်ပညာသင်မသွားခင် ရရှိနိုင်သောထောက်ပံ့ကြေးနှင့်
၂။ ဂျပန်သို့ပညာသင်သွားရောက်ပြီး ထိုကျောင်းမှတဆင့်လျှောက်ထားပြီး ဂျပန်ရောက်ပြီးမှရရှိမည့် ထောက်ပံ့ကြေး
ဟူ ၍ကွဲပြားပြန်သည်။

နံပါတ်(၁)ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးစားအတွက် ရရှိသောငွေပမာဏ အနည်းငယ်သာလျှင်ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ဂျပန်သို့ရောက်ရှိပြီးမှလျှောက်ထားနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိသောကျောင်းသားအတွက် အခြားအမျိုးမျိုးသောပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ရနိုင်မည့်နည်းလမ်းများရှိသောကြောင့် သတင်းအချက်လက်များကိုစုဆောင်း၍ ကြိုးစားကြည့်ကြပါစို့။

EJU စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုလျှင် စာမေးပွဲအမှတ်မြင့်သောကျောင်းသားများအတွက် EJU မှပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးသောစနစ်ကို စီစဉ်ထားပေးပါသည်။

* သတိပြုစေလိုသည်မှာ ကျောင်းလခ ၁၀၀% ထောက်ပံ့ပေးသော ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးအမျိုးစားမှာ အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့် ပညာသင်ထောက်ပံကြေးတစ်ခုတည်းကိုအားထား၍ ဂျပန်သို့ပညာသင်သွားရန်မှာအခက်အခဲဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်အပိုငွေကြေးစီစဉ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျောင်းလခသက်သာခွင့်စံနစ်

ဂျပန်တွင် တက္ကသိုလ်အလိုက် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းလခသက်သာခွင့်ပေးသောစနစ်ကို စီစဉ်ထားရှိပါသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိသွားရောက်လိုသောတက္ကသိုလ်၏ သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေရာတွင် ထိုစနစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းကြည့်နိုင်သည်။