• ဗမာစာ
  • 日本語

JPT(日本語能力試験)

What is JPT?

JPT ဆိုသည်မှာ Computer based စာမေးပွဲပုံစံ ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုရမည့် Level သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပဲ ဖြေဆိုသူ အားလုံးအတွက် မေးခွန်းတစ်စုံတည်းသာဖြစ်သည့်အတွက် မိမိ၏ ဂျပန်စာအရည်အချင်း တိုးတက်လာမှုရှိမရှိကို ဆန်းစစ်နိုင်သော စာမေးပွဲဖြစ်သည်။ Student Visa ဖြင့် ဂျပန်ကို သွားရောက်လိုသူများ ၊ မိမိ၏ ဂျပန်စာအရည်အချင်းကို သိလိုသူများ ဖြေဆို သင့်သော စာမေးပွဲတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

မေးခွန်းပုံစံနှင့် ရမှတ်သတ်မှတ်ချက်

စာမေးပွဲမှာ မေးခွန်းတစ်စုံတည်းဖြစ်ပြီး Multiple Choice မေးခွန်းများဖြစ်ကာ ‌ဖြေဆိုရန် အပိုင်း(၂) ပိုင်း ပါရှိပါသည်။

• ပထမပိုင်းမှာ Listening ပိုင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း မေးခွန်း အပုဒ်ရေ (၁၀၀) ကို သတ်မှတ်ချိန် (၄၅) မိနစ်အတွင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း ပေးမှတ် (၄၉၅) မှတ်ဖြစ်ပါသည်။

• ဒုတိယပိုင်းမှာ Listening ပိုင်းဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း မေးခွန်း အပုဒ်ရေ (၁၀၀) ကို သတ်မှတ်ချိန် (၅၀) မိနစ်အတွင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကာ စုစုပေါင်း ပေးမှတ် (၄၉၅)မှတ်ဖြစ်ပါသည်။

အပိုင်း (၂) ပိုင်းစာအတွက် စုစုပေါင်းပေးမှတ် (၉၉၀) မှတ်ဖြစ်ပြီး Levelအလိုက် အမှတ်သတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

JPT JLPT
ရမှတ် 660 နှင့်အထက်  N1 level
ရမှတ် 525 နှင့်အထက် N2 level
ရမှတ် 430 နှင့်အထက် N3 level
ရမှတ် 375 နှင့်အထက် N4 level
ရမှတ် 315 နှင့်အထက် N5 level

※ မေးခွန်းပုံစံနမူနာကိုလည်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Link မှ တစ်ဆင့် JPT official website တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။

https://www.jptest.jp/en/test/trial.php

Example question – 1
Example question – 2

စာမေးပွဲကြေး ၊ ဖြေဆိုပုံနည်းလမ်းနှင့် ကျင်းပသည့်နေရာ

စာမေးပွဲကြေးမှာ ၄၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ထဲ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ကျင်းပပေးလျက်ရှိသည်။ ဖြေဆိုနိုင်မည့် လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပါသည်။ ဖြေဆိုသူ တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီ စီစဉ်ထားရှိပေးထားသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်းနံပါတ် – 09-884446547

Facebook page – https://www.facebook.com/jptmyanmar

အောင်စာရင်းနှင့် Certificate ထုတ်ယူခြင်း

အောင်စာရင်းကို စာမေးပွဲဖြေဆိုပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း သိရှိနိုင်ပြီး Certificate ကိုလည်း အောင်စာရင်းထွက်ပြီး ၂ရက်ကြာတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ Certificate တွေကို ရုံးတွင်လာရောက် ထုတ်ယူနိုင်သလို delivery ဖြင့်လည်း အိမ်အရောက်ပို့ပေးလျက်ရှိပါသည်။

JPT အောင်လက်မှတ်ကို လက်ခံသည့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Language School များစာရင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ Linkမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။

https://www.jptest.jp/en/about/merit.php

ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မှသတ်မှတ်ထားသော ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည့် JPT ရမှတ်မှာ ရမှတ် (၃၁၅)မှတ်နှင့် အထက် ဖြစ်သည်။ ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်းများသို့ လျှောက်ထားခြင်းအတွက် JLPT, NAT TEST , TOP J, BJT, JPT အစရှိသည့် စာမေးပွဲ ရမှတ်များဖြင့် လက်ခံလျက်ရှိပေမဲ့ တက္ကသိုလ်များ ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကောလိပ်များသို့ လျှောက်ထားခြင်းအတွက် JLPT ( N1 or N2 level ), EJU စာမေးပွဲတွင် ဂျပန်စာဘာသာအမှတ်၂၀၀ နှင့်အထက် , BJT ရမှတ် 400 နှင့်အထက် ရရှိထားသူများကိုသာ လက်ခံပါသည်။

※ တက္ကသိုလ်၊ အသက်မွေး‌ဝမ်းကျောင်းကောလိပ်များသို့ ဝင်ခွင့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မှ သတ်မှတ်ထားသော ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်အကြောင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ Link မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00022.html?fbclid=IwAR02c8hLy6dSXI-9NLD_hAFjnOBFBeXn3sTybup1zF2-xbkCEBUGKZelpzg&hl=my

※ ဂျပန်ဘာသာစကားကျောင်း (Language School) များသို့ဝင်ခွင့်အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး မှသတ်မှတ်ထားသော ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်အကြောင်းကို အောက်ဖော်ပြပါ Link မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00159.html?fbclid=IwAR3hq2NqF-KGAT_4BdXAHLCl5wt7i5__zqzsSSXKADJO02EYyeNME4tdt1U&hl=my